♫ మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ ♫

4, ఫిబ్రవరి 2011, శుక్రవారం

ఈనాడు ఈ కబుర్లలో నా కబురు03 - 02 - 2011 న ఈనాడు పత్రికలో ఈ టిప్


26, జనవరి 2011, బుధవారం

భారత మాతకు జేజేలు !!! బంగరు భూమికి జేజేలు !!!


మా భారత పతాకమా
మా జాతి పతాకమా
ఎగరేస్తాం మళ్ళీ పైపైకీ
మా గుండెల ఊపిరి నింపి
ఒక్కో తరం, ఒక్కో తరం
ఎంత నలిగిపొయ్యావో
ఎంత మాసిపొయ్యావో
నీ ఎదుగుదలకు అడ్డమైన
ముళ్ళ కంపనూ పెళ్ళగించి
జనం బతుకు మలుపుల్లో
ఏరువాక పొంగిస్తాం........
ఏ అవసర దూరాలను
నీ గొంతై కలుపునో
ఏ అలజడి తీరాలను
నీ నడకై నిలుపునో..
అదే యాస, అదే బాస
శ్వాస శ్వాసకూ పంచి
ఉద్యమాల కనురెప్పల
రెపరెపలై జీవిస్తాం.
నిను రెపరెపలాడిస్తాం....భారత్ మాతాకి జై......
భారత మాతకు జేజేలు !!! బంగరు భూమికి జేజేలు !!!....

20, జనవరి 2011, గురువారం

నీకై తలచి నిన్ను స్మరించే మీరని నేను


ప్రపంచంలో నువ్వొక చివరన నేనొక చివరన నీ మనసు నా మనసుతో మాట్లాడిన మాటలు
ఎన్ని మరుపుకుట్లు వేస్తున్నా నన్ను భాధపెడుతూ మళ్లి మళ్లి నోరు విప్పుతూనే ఉన్నాయి

నా నుండి నీవు దూరం అయినప్పటికి సరే ఈ గాయం అనంతకాలం స్రవిస్తూంటుంది

నీ పిలుపు వినలేని నా ప్రాణంవిలవిల్లాడినప్పుడు ఒక అపరిచిత స్వరం వినబడుతూంటుంది

నా ఎదురుచూపుకు అనుక్షణం నీకు నిదురే (రానీయ)లేదని నాకు తెలిసిపోయినా

ఎగిరొచ్చాక కనీసం నీ నీడనైన తాకుతనో లేదో అన్న భాధను నే ఊహించగలనా

సెలవు దొరకలేని నా జీవిత బాటలో నీ కన్నీళ్లు తుడువని సుదూర పక్షిలా మిగిలిపోయాను

ఇప్పుడు రెక్కలు అమర్చుకోని ఎగిరివస్తున్నా ఈ అన్వేషణకు ఏ ఫలితం ఇస్తావో చెప్పలేను

మనం ఇద్దరం ఒకటి కావాలనుకున్నా గాయాల పుండును నయం చేసి ఒకటిగా కలుపుతావో

లేక కొంచెమైనా మనించలేకపోతున్న కొన్ని హృదయాలకు మన ప్రేమను త్యాగం చేస్తావో

అంతా నీ ఇష్టం..కానీ నీకై తలచి నిన్ను స్మరించే...మీరని నేను....ప్రేమ పిపాసిని నేను